http://www.schooltechnology.org Photos of elementary students using iPads at school to do amazing projects.

Porin kaupungin perusopetuksessa käynnistettiin syksyllä 2015 virtuaalikouluhanke (Rajattoman koulu). Hankkeen tarkoituksena on opetuksen pedagogiikan kehittäminen ja opetusmenetelmien nykyaikaistaminen uuden opetussuunnitelman hengessä. Hankkeessa Porin kaupunki lähtee kehittämään uudenlaista mallia teknologian tehokkaampaan opetuskäyttöön.

Perusajatukset:

  • Virtuaalikoulu on pilottikoulu, jonka tavoitteena on edistää ennakkoluulottomasti uusien opetusmenetelmien käyttöönottoa osana opetusta.
  • Mukana on noin 17 opettajaa eri kouluista. Hallinnollisesti opettajat ovat edelleen omien koulujensa opettajia, mutta virtuaalikoulu tarjoaa heille opetusta tiiviisti kehittävän yhteisön tuen ja hyvät resurssit opetustyön järjestämiseen. Koulun toimintaa johtaa virtuaalikoulun rehtori.
  • Hankkeen avulla pyritään tukemaan niitä opettajia, jotka ovat kiinnostuneita uusien opetusmenetelmien kehittämisestä ja valmiita kohtaamaan uuden teknologian käyttöönottoon liittyviä haasteita.

Tavoitteena on luoda entistä laajemmalle opettajajoukolle mahdollisuudet teknologian laajempaan ja syvällisempään hyödyntämiseen omassa opetuksessaan. Lisäksi tavoitteena on luoda teknologian hyödyntämiseen malli, jota voidaan hyödyntää myös muualla. Hankkeessa ovat mukana Porin kaupungin sivistyskeskus, Porin kaupungin tietohallinto, elinkeinoyhtiö Prizztech, Satakunnan ammattikorkeakoulu ja Porin yliopistokeskus.

Mukaan lähteville opettajille tarjoutuu erinomainen mahdollisuus kehittää omaa ammatillista osaamistaan ja opetustaan. Erityisesti tuetaan opettajien pedagogista osaamista ja opettajille annetaan mahdollisuuksia osallistua kiinnostavaan ammatilliseen täydennyskoulutukseen omista lähtökohdistaan käsin. Oppimisympäristöt nykyaikaistetaan teknologisilta edellytyksiltään opettajien omien toiveiden pohjalta. Opettajien käytössä tulee olemaan nykyaikainen ja monipuolinen opetusteknologia, riittävä ja toimiva laiteympäristö sekä sosiaalinen verkosto tukemassa teknologian hyödyntämistä. Lisäksi opettajille tarjotaan mahdollisuuksia yhteistyöhön eri koulujen, kouluasteiden sekä yritysten kanssa.